نیازمندیهای صنعت ساختمان


زودگیر کننده بتن

زودگیر کننده بتن

زمان تشکیل و سفت شدن بتن در گرو سرعت آبگیری این محصول می باشد ، به عبارتی دیگر چنانچه سرعت آبگیری بتن افزایش یابد ، بتن زودتر خشک و سفت شده و چنانچه این روند به تعویق افتد ، سرعت تشکیل محصول نهایی نیز کند می شود . با توجه به این توضیحات ، در پاره ای مواقع ساخت سطوح بتنی در گرو انجام سریع این عمل می باشد . به عنوان مثال در شهر ها و فصول سرد ، چنانچه عمل بتن ریزی طولانی شود ، سرمای هوا آب بتن را منجمد کرده و خسارات سنگینی را به جای می گذارد ، یا در مواقعی به دلیل کمبود قالب های بتن ریزی یا ازیاد سفارشات – به عنوان مثال در کارگاه های ساخت محصولات پیش ساخته بتنی – به ساخت سریع و استفاده مجدد از آن ها نیازمندیم ، در نتیجه با تزریق زودگیر کننده بتن به این ماده ، روند تشکیل ماده مورد نظر خود را تسریع می بخشیم . در ادامه از معروف ترین زودگیرکننده های بتن می توان به سدیم کربنات و مشتقات آلومینات اشاره کرد .

بتن و فراورده های بتنی