نیازمندیهای صنعت ساختمان


روان کننده بتن

روان کننده بتن

در بسیاری از موارد دیده شده است که آرماتوربندی و قرارگیری میلگردها در کنار یکدیگر ، نقاط خلائی را به وجود آورده است که نه آنچنان کوچک است که بتوان از آن چشم پوشید و نه آنچنان بزرگ است که با جریان ماده سیال بتوان آن را پر کرد . در چنین شرایطی که خالی نماندن قسمت های مختلف سازه بتنی برای ما از اهمیت بالایی برخوردار است ( که برای مهندسی دلسوز و متعهد همواره چنین است) ، روان کننده بتن سبب می شود تا ماده مذکور دیرتر سفت شده و مجال جریان یافتن و لغزش به سوی حفره های مذکور را داشته باشد . قابلیت تزریق با لوله و پمپ ، افزایش مقاومت سیمان ، امکان استفاده از بتن در نما و همچنین بتن ریزی در زیر آب گوشه ای از فواید استفاده از روان کننده بتن در این ماده می باشد .

بتن و فراورده های بتنی