نیازمندیهای صنعت ساختمان


ماشین آلات ساختمانی

راهنمای خرید ماشین آلات ساختمانی

در زمان های نچندان دور ، وظیفه تخریب یک ملک قدیمی ، خروج خاک و نخاله های ساختمانی از کارگاه ، پی ریزی ، ساخت اسکلت ، حمل مصالح و ساخت یک سازه به طور کامل توسط انسان انجام می گرفت . انجام چنین اموری با توجه به ارتفاع ، حجم و تعداد طبقات سازه های قدیمی امری غیر عادی به نظر نمی رسید ، اما این روند در دهه های اخیر و با توجه به ساخت سازه های بلند قامت و چند طبقه تغییر محسوسی داشته و نیروی انسانی با دستانی خالی توانایی انجام آن را نخواهد داشت ، از این روی انسان با بکار گیری ماشین آلات ساختمانی به عنوان ابزاری برای سهولت انجام کار ، با هزینه ای کمتر ، با سرعت بیشتر و کاهش فشارهای جانبی بر عوامل انسانی قدم بلندی در راه ساخت و پیشبرد پروژه های عظیم برداشته است . تراکتور ،  بولدوزر ، بيل هاي مکانيکي ، اسکريپر ، لودر ، غلتک ، تريلر و کامیون ها از جمله معروفترین ماشین آلات ساختمانی پرکاربرد در پروژه های عمرانی می باشند که با توجه به حجم و نوع کار ، انواع مختلف آن ها مورد استفاده قرار می گیرند .