نیازمندیهای صنعت ساختمان


لباس کار

راهنمای خرید لباس کار

شاید در نگاه اول لباس کار تنها جامه ای برای متحدالشکل کردن کارمندان یک مجموعه به نظر برسد ، اما با مطالعه و دقت بیشتر روی این موضوع درمی یابیم که لباس فرم پوششی به تناسب حرفه مورد نظر برای راحتی کار متخصصین و حفظ آنان از خطرات احتمالی محیط کارگاهی می باشد . به عنوان مثال مهندسین و کارگران یک پالایشگاه یا نیروگاه های صنعتی با پوشیدن لباسی یکسره (یا دوبنده) به همراه کلاه ایمنی ، علاوه بر امکان تعویض سریع لباس خود ، با وجود داشتن جیب و محفظه های گوناگون قابلیت حمل اشیاء مورد نیازشان را داشته و از سویی دیگر لباس استاندارد آن ها به سخت افزار موجود در محیط گیر نمی کند . این پوشش عایق الکتریسیته بوده و در شرایط آب و هوایی نامساعد نیز به راحتی کار کارکنان می انجامد و یا به عنوان مثالی دیگر ، آرایشگران یا آشپزان از روپوشی سفید در محیط کار خود بهره می برند تا در صورت وجود مو یا لکه های غذا بر روی آن به راحتی شناسایی و پاکسازی شود . لباس کار نه به عنوان یک پوشش ، بلکه به عنوان یک محافظ شناسایی شده و استفاده از آن در محیط های صنعتی (از جمله صنایع راه و ساختمانی) الزامیست .