نیازمندیهای صنعت ساختمان

درب اتوماتیک


درب اتوماتیک

درب اتوماتیک

با جستجو در فرهنگ لغت های مختلف ، معنای مشترکی که برای واژه ” اتوماتیک ” یافت می شود « امکان ادامه فعالیت یک دستگاه پس از روشن شدن بدون کمک انسان» است . با توجه به این تعریف درب اتوماتیک نیز دربیست که با قرار گیری در حالت Stand by ، چنانچه نیاز به فعالیت و تحرک داشته باشد به راحتی به وظیفه خود که همان باز و بسته شدن می باشد عمل می کند . همه ما درب های اتوماتیک زیادی را در زندگی خود دیده ایم ، درب هایی که شاخص ترین آن ها همین درب های شیشه ای-تلسکوپی فروشگاه ها ، مراکز دولتی ، بانک ها ، بیمارستان ها و یا حتی ورودی مجتمع محل زندگی خودمان می باشند .

درب اتوماتیک فارغ از مکانیزم ، اندازه ، محل مورد حفاظت و شکل ظاهری خود ، توسط الکتریسیه راه اندازی می شود . در کنار استفاده از نیروی برق حسگرهایی نظیر چشمی های حساس به نور ، سنسورهای حرکتی و یا گرمایی ورود انسان یا یک وسیله نقلیه را تشخیص داده و در برابر وی گشوده می شود . در کنار این محصولات نیز دسته دیگری از درب اتوماتیک وجود دارد که اجازه فعالیت آن توسط انسان صادر می شود . به عنوان مثال درب های جک دار پارکینگی ، درب های سریع السیر صنعتی ، درب های کنترلی (مانند درب ایستگاه های مترو که با ارائه بلیط باز می شوند) ، درب های ریلی ، درب های سکشنال ، راه بند ها و انواع کرکره ها مجموعه ای از محصولاتی هستند که برای بسته یا گشوده شدن نیاز به صدور فرمان از سوی کاربران به وسیله ورود یک کد ، فشردن دکمه های ریموت کنترل و یا باز گشایی توسط فرمان مامورین حراستی دارند . در این حالت نیز اگرچه عامل انسانی بطور کامل از بین نرفته است ، اما همینکه این قسمت های متحرک با قوای یدی حرکت نمی کنند در حقیقت ماهیت درب اتوماتیک تحقق یافته است .


مطالب مرتبط