نیازمندیهای صنعت ساختمان

انواع پارتیشن اداری


انواع پارتیشن اداری

انواع پارتیشن اداری

هریک از ما در طول زندگی خود به سازمان ها ، ارگان ها ، ادارات دولتی و شرکت های خصوصی فراوانی مراجعه کرده ایم . وزارتخانه ها ، شهرداری ها ، بانک ها ، بیمارستان ها ، اداراتی نظیر سازمان آب ، اداره برق ، گاز ، پست ، مالیات ، بیمه و …  مجموعه ای از مراکزی هستند که با ارائه خدمتی مختص به عموم مردم ، پذیرای انسان های بیشماری از اقشار مختلف جامعه می باشد . در سال های نچندان دور ، برای نظم دهی به این اربابان رجوع ، در صورت امکان اتاقی به یک ، دو یا چند کارمند (به اقتضای اهمیت حرفه و رده شغلی وی) داده می شد تا در آن استقرار یافته و به امور خود بپردازند و یا در صورت عدم امکان با قرار گیری در یک سرسرای عمومی و مشاع در کنار یکدیگر قرار می گرفتند . بی تردید پیشروی در مسیر اول مستلزم تخصیص فضایی بزرگ برای ساخت اتاق های متعدد و همچنین هزینه ای سنگین برای تفکیک هریک به قسمت های کوچکتر بود و قدم در راه دوم نیز مسبب بی نظمی ، اتلاف وقت حضّار و همچنین تضییع حقوق فراوانی می شد .

 

وجود چنین شرایطی زمانی که با ظهور پدیده پارتیشن بندی همزمان گشت ، سبب شد تا کارفرمایان و مدیران مجموعه های فوق با صرف هزینه ای کمتر نسبت به اقدامات فوق به جداسازی کارمندان خود بپردازند . این در حالی بود که خاصیت جابجایی این دیواره های عموماً چوبی به عنوان اجزایی غیر حامل امکان جابجایی آن ها و تولید ترکیبی جدید را به وجود می آورد .  امروزه انواع پارتیشن اداری را می توان در دو گروه کلی تک جداره و دو جداره جای داد . در گزوه اول ، فارغ از جنس محصول تنها یک لایه نازک وظیفه کاهش آلودگی صوتی و تبادل گرمایی را بر عهده دارد ، این در حالیست که دیواره های دو جداره با داشتن ضخامتی بیشتر در انجام عملیات فوق موفق تر ظاهر شده است .


مطالب مرتبط