نیازمندیهای صنعت ساختمان

گچ‌کاری‌سفیدکاری


گچ‌کاری‌سفیدکاری

انجام‌تمامی‌مراحل‌بنایی‌ساختمان.تعمیرات.بازسازی‌داخلی‌لکه‌گیری‌خورده‌کاری‌ گچکاری‌‌به‌صورت‌پیمان‌کاری‌‌پذیرفته‌می‌شودباقیمت‌مناسب‌دراسرع‌وقت‌اکیپ‌مجرب‌درتهران‌وشهرستان‌۰۹۱۹۲۱۵۷۲۵۴تماس‌بگیرید


مطالب مرتبط