نیازمندیهای صنعت ساختمان

گچکاری


گچکاری

انجام‌تمامی‌مراحل‌بنایی‌گچ‌کاری‌ساختمان‌اعم‌از‌گچخاک‌سفیدکاری‌ابزارزنی‌گچبری‌‌(خورده‌کاری‌لکه‌گیری)به‌صورت‌پیمان‌کاری‌باقیمت‌مناسب‌دراسرع‌وقت‌اکیپ‌مجرب‌درتهران‌وشهرستان‌پذیرفته‌می‌شود۰۹۱۹۲۱۵۷۲۵۴جهت‌مشاوره‌تماس‌بگیرین


مطالب مرتبط