نیازمندیهای صنعت ساختمان

گروت


گروت

گروت

این گروت  بر پایه مواد منبسط کننده ساخته شده و با افزودن تنها آب به آن به خصوصیات مورد نظر دست پیدا میکند.

این محصول آماده مصرف بوده و نیاز به هیچگونه افزودنی دیگری به جز آب ندارد.

محل اجرا ۲۴ ساعت قبل از اجرا شسته شود.

قبل از مصرف، سطح زیر کار بایستی حتما تمیز گردد و عاری از هرگونه ذرات گرد و غبار باشد.

مـوارد مصـرف:

 

– جهت استفاده در زیر صفحات ستون ها

 

– جهت فونداسیون ماشین آلات

 

– نصب بولت و بتن ریزی باکس های بتنی

 

– تزریق زیر فونداسیون، شناژهای بتنی و تعمیر ستون ها و پل ها

 

– جهت استفاده در انواع ترکیبات بتنی که نیاز به انبساط دارد

 

– ساخت دوغاب های سیمانی منبسط شونده بدون انقباض

 


مطالب مرتبط