نیازمندیهای صنعت ساختمان

کنتور انرژی – انرژی میتر – انرژی متر


کنتور انرژی – انرژی میتر – انرژی متر

کنتور انرژی – انرژی میتر – انرژی متر

با توجه به افزایش روز افزون قیمت حامل های انرژی در کشور و مشکلات متعاقب آن از جمله روی آوردن مصرف کنندگان و تولید کنندگان بخش ساختمان به سیستم های تولید انرژی مستقل ، از جمله پکیج های حرارتی با وجود عدم آگاهی از راندمان پایین این سیستم ها نسبت به موتورخانه حرارت مرکزی تنها به دلیل مستقل بودن هزینه های مصرفی انرژی می بایستی راهکارهای مناسب در رابطه با این موضوع پیش بینی گردد ، لذا از جمله سیستم هایی که قابلیت دارد تا این مشکل را مرتفع سازد سیستم کنتور انرژی (انرژی میتر) بوده که قابلیت تفکیک هر یک از هزینه هایانرژی در یک ساختمان را دارا می باشد.

انرژی میتر (کنتور انرژی) چیست ؟
انرژی میتر (Energy Meter) یک سامانه محاسبه گر میزان مصرف انرژی در بخش های مختلف یک ساختمان می باشد ، این سامانه با قرار دادن حسگرهای دما و جریان آب بر روی لوله ، قابلیت محاسبه انرژی مصرفی به همراه آب مصرفی هر یک از واحد ها را به شرح ذیل دارد
۱- محاسبه انرژی حرارتی و برودتی مصرف شده هر یک از واحد ها در بخش تهویه (رادیاتور ، فن کویل و …) در فصول سرد و گرم
۲- محاسبه انرژی حرارتی مصرف شده جهت تولید آبگرم بهداشتی متناسب با میزان حجم مصرف آبگرم بهداشتی توسط هر واحد (آبگرم مصرف شده در آشپرخانه ، حمام ، سرویس بهداشتی و …)
۳- محاسبه میزان حجم آب مصرفی هر واحد در بخش آب سرد و آب گرم بهداشتی (آب مصرف شده در آشپرخانه ، حمام ، سرویس بهداشتی و …)

قبوض انرژی چیست ؟
قبوض انرژی لیست مصرف انرژی در دوره های زمانی تعریف شده می باشد که سهم ریالی هر واحد را در یک ساختمان بابت پرداخت قبوض آب ، برق و گاز مشاعات مشخص می نماید که توسط دستگاه مرکزی انرژی میتر چاپ می گردد.
بطور مثال پس از وارد کردن اطلاعات یک قبض گاز در سیستم مرکزی توسط مدیر ساختمان ، اطلاعات مربوط به مصرف انرژی هر واحد در همان دوره زمانی مربوطه توسط دستگاه مرکزی بازخوانی شده و بر اساس مصرف هر واحد سهم ریالی هر واحد از قبض گاز مربوطه چاپ می گردد.
یک قبض انرژی از ۳ بخش اصلی تشکیل می گردد :
۱- سهم هر واحد از مبلغ قبض گاز ساختمان بر مبنای :
الف ) میزان مصرف انرژی هر واحد در فصل سرما جهت گرمایش محیط منزل از طریق رادیاتورها و …
ب ) سهم هر واحد بر اساس انرژی مصرف شده در موتورخانه جهت گرم کردن حجم آبگرم بهداشتی مصرفی در همان واحد می باشد.
مثال : اگر یک واحد مسکونی در دوره زمانی مشخص (تاریخ اول فروردین تا اول اردیبهشت) ۱۰ متر مکعب آبگرم بهداشتی مصرف کرده باشد سیستم به صورت خودکار میزان گاز مصرف شده جهت گرم کردن ۱۰ متر مکعب آب را از اول فروردین تا اول اردیبهشت محاسبه کرده و بر این اساس سهم واحد را از قبض گاز بابت مصرف آبگرم بهداشتی ارائه می نماید.
۲- سهم هر واحد از مبلغ برق موتورخانه بر مبنای میزان مصرف انرژی آن واحد در فصل گرما جهت سرمایش محیط منزل (این بخش مخصوص ساختمان هایی می باشد که دارای سیستم سرمایش مرکزی مانند چیلر می باشند)
۳- سهم هر واحد از قبض آب ساختمان بر مبنای حجم آب سرد و گرم بهداشتی مصرف شده توسط همان واحد در بخش های مختلفی مانند آشپزخانه ، حمام ، سرویس بهداشتی و …

برای اطلاعات بیشتر به سایت این شرکت به آدرس زیر مراجعه نمایید :


مطالب مرتبط