نیازمندیهای صنعت ساختمان

کفسازی بتنی


کفسازی بتنی

کفپوش بتنی سخت
این نوع کفپوش را می توان در رنگ های گوناگون و در انواع سطوح اجرا کرد.
کاربرد:
کفپوش محوطه ها وسالن ها
کفپوش پارکینگ ها
کفپوش سوله ها و انبارها
کفپوش جایگاه ها و بار اندازها
و …

کف سازی


مطالب مرتبط