نیازمندیهای صنعت ساختمان

کابینت، سقف کشسان، کناف


کابینت، سقف کشسان، کناف

شرکت تزئینات داخلی فرسام تقدیم می‌کند.

کناف باتیس ۷۵٫۰۰۰الی ۸۰٫۰۰۰

کناف ایران ۹۰٫۰۰۰الی ۹۵٫۰۰۰

سقف کشسان یوشیدا با چاپ یووی ۲۰۰

سقف کشسان msd تحدد ليسانس آلمان باچاپ یوی۲۳۰

سقف کشسان can آلمان چاپ یوی۲۸۰

کابینت ترک هایگلاس ۱٫۸۵۰٫۰۰۰۰

کابینت هایگلاس ایران۱٫۶۵۰٫۰۰۰۰

کابینت ام دی اف ۱٫۳۰۰٫۰۰۰

کابینت اپوکسی (جدید) ۱٫۴۰٫۰۰۰۰

صفحه ی کابینت اپوکسی ۱٫۱۰٫۰۰۰۰

بین کابینت اپوکسی ۹۰۰٫۰۰۰۰

مهم

تیم ما برای اولین بار در ایران اقدام به سفارشی سازی محیط آشپزخانه باارائه محصولات ابرائي اپوکسی کرده است. که دراین روش کابینت صفحه ی، بین کابینتی،کفپوش اپوکسی و سقف کشسان باهم ست شده محیطی ۳بعدی وجذاب را خلق خواهند کرد.


مطالب مرتبط