نیازمندیهای صنعت ساختمان

ژل میکروسیلیس


ژل میکروسیلیس

این ماده با ترکیب میکروسیلیس و پودر فوق روان کننده و آب بدست می اید که مشکلات جاری استفاده از
سیلیس را مرتفع میکند.
جهت بدست آوردن بتن نفوذ ناپذیر و مقاوم بسیار موثر است.

میکرو سیلیس بتن


مطالب مرتبط