نیازمندیهای صنعت ساختمان

ژل میکروسیلیس


ژل میکروسیلیس

ژل میکروسیلیس JS ۵۰۰
ساخت بتن پر مقاومت و نفوذ ناپذیر ، دارای استحکام کششی و نفوذ ناپذیر
شرح :
این افزودنی با خاصیت پوزولانی و به حالت ژل می باشد. برای ساخت بتن با مقاومت فشاری وخمشی بالا به کار می رود. مکانیزم عملکرد این محصول ، واکنش با هیدروکسید کلسیم آزاد شده ناشی از هیدراسیون سیمان است. محصول تولید شده در ترکیب سودمند بوده ، نفوذپذیری بتن را کم کرده ، دوام و پایداری بتن را افزایش می دهند.محصول ناشی از این واکنش سبب افزایش مقاومت بتن می گردد.
خواص واثرات :
افزایش استحکام کششی ، فشاری و نفوذ ناپذیری بتن
افزایش مقاومت شیمیایی بتن در برابر یون های زیان آور کلر، نیترات هاو سولفات ها
افزایش تراکم و درنتیجه دوام بتن
افزایش مقاومت بتن در برابر چرخه ذوب وانجماد
– افزایش مقاومت در محیط های قلیایی
جابجایی و نگهداری آسان
کاربرد :
جهت سازه های آب بند
انواع مخازن ، کانالهای آب و تصفیه خانه ها
سازه های دریایی، اسکله، پل و سد
افزایش دوام بتن در سازه های حجیم
سازه ها با مدول الاستیسیته بالا
سازه های در معرض حمله شیمیایی و مواد خورنده
انواع سازه های مسکونی، اداری و تجاری
استانداردها :
این ماده بر اساس استاندارد ۱۲۴۰ ASTM- C،۱۲۲-۱۸۸۱ BS ، ۸-۱۲۳۹۰ EN BS ساخته می شود.
میزان مصرف :
میزان بهینه مصرف در حدود %۴ تا %۸ وزن سیمان مصرفی می باشد.
روش مصرف :
میزان آب مورد نیاز براساس میزان افزودنی محاسبه شده و اسلامپ مورد نیاز تعیین می گردد. این ماده به صورت خشک به سایر مواد اضافه می شود. ویا در زمان میکس واختلاط به سایر مواد افزوده می گردد. زمان لازم مناسب برای اختلاط کامل حدود ۲ دقیقه می باشد.به علت میزان نسبت کم آب به سیمان و جذب سطحی میکروسیلیس استفاده از روان کننده توصیه می شود.
شرایط نگهداری :
دربسته بندی اولیه و در انبار سر پوشیده به دور از تابش مستقیم آفتاب در دمای °C ۳۰-۵ به مدت یک سال پس از تاریخ تولید قابل نگهداری می باشد.
نوع بسته بندی:
سطل ۲۰ کیلوگرم
نکات ایمنی :
این ماده آتش زا نبوده و برای محیط زیست مضر نمی باشد. از تماس این ماده با چشم و پوست جلوگیری شود. در صورت تماس با چشم با آب فراوان شست و شو داده شود. هنگام کار استفاده از عینک محافظ و دستکش توصیه می گردد.

میکرو سیلیس بتن


مطالب مرتبط