نیازمندیهای صنعت ساختمان

چمن مصنوعی


چمن مصنوعی

امروزه چمن مصنوعی می تواند ۱۰۰% مشابه چمن طبیعی باشد و با کیفیت خوب اجرا شود.
استفاده از چمن مصنوعی استاندارد, با توجه به مزایای آن در ارتقاء و توسعه کاریرد زمینهای ورزشی امری اجتناب ناپذیر است. شرکت ایران کفپوش با همکاری متخصصان ارئپایی آمادگی دارد انواع چمن مصنوعی با بالا ترین کیفیت بای زمین های فوتبال , تنیس, هاکی, و مصارف چند منظوره
عرضه نماید


مطالب مرتبط