نیازمندیهای صنعت ساختمان

پله پیش ساخته پارتوآ استیل


پله پیش ساخته پارتوآ استیل

پله پیش ساخته پارتوآ استیل

پارتوآ استیل با توکل به خداوند متعال و نیروهای متخصص و فنی خود با پشتوانه تجربه در زمینه استنلس استیل با نیّت رضایت مندی و خشنودی مشتریان داخلی و خارجی خود مسیر استقرار نظام مدیریت کیفیت را در اهداف خود انتخاب و اعلام می نماید.
طراح و مجری نرده ، حفاظ ، پله پیش ساخته استیل و آهنی ، اسپایدر ، درب ، لور ، هندریل ، نرده شیشه خور استنلس استیل

Email : partova _ group@yahoo.co
دفتر قزوين : جاده قدیم قزوین تهران،کیلومتر سوم سه راهی هفتسنگان
تلفن : ۷۰ ۲۷ ۳۳۲۹ -۰۲۸ فکس : ۷۲ ۹۲۷ ۳۳۲ -۰۲۸
کارخا نه : اتوبان کرج- قزوین بعد از دانشگاه آزاد قزوینپارتوآ استیل با توکل به خداوند متعال و نیروهای متخصص و فنی خود با پشتوانه تجربه در زمینه استنلس استیل با نیّت رضایت مندی و خشنودی مشتریان داخلی و خارجی خود مسیر استقرار نظام مدیریت کیفیت را در اهداف خود انتخاب و اعلام می نماید.
طراح و مجری نرده ، حفاظ ، پله پیش ساخته استیل و آهنی ، اسپایدر ، درب ، لور ، هندریل ، نرده شیشه خور استنلس استیل
Email : partova _ group@yahoo.co

دفتر قزوين : جاده قدیم قزوین تهران،کیلومتر سوم سه راهی هفتسنگان
تلفن : ۷۰ ۲۷ ۳۳۲۹ -۰۲۸ فکس : ۷۲ ۹۲۷ ۳۳۲ -۰۲۸
کارخانه : اتوبان کرج- قزوین بعد از دانشگاه آزاد قزوین


مطالب مرتبط