نیازمندیهای صنعت ساختمان

پروفیل زیرسازی گالوانیزه سقف کاذب


پروفیل زیرسازی گالوانیزه سقف کاذب

پارس آهن تاب

تولیدکننده انواع پروفیل گالوانیزه

F47  ، UH36 ، L25  ، استاد و رانر برای دیوار کاذب

در ضخامت استاندارد ۰/۶ mm  و طول ۴ m

تولید انواع اتصالات نصب  کلیپس ، براکت ، HT90  ،اتصال W

تولید کننده انواع تایل های آلومینیومی

تولید کننده انواع سقف و دیوار کاذب

تلفن دفتر مرکزی : ۰۲۱-۸۸۱۷۵۰۱۲


مطالب مرتبط