نیازمندیهای صنعت ساختمان

پروفیل آلومینیوم و قالب اکستروژن


پروفیل آلومینیوم و قالب اکستروژن

اکستروژن یک فرایند پیوسته است که به کمک آن می‌توان مقاطع شکل دهی شده را تولید کرد. با توجه به انعطاف‌پذیری بسیار عالی پروفیل آلومینیوم در دمای اکستروژن، فرایند اکستروژن برای آلومینیوم مناسب است.  اکستروژن آلیاژهای آلومینیوم متفاوت است. آلیاژهایی که استحکام آنها بالاست به سختی اکسترود می‌شوند.با افزایش ضخامت شکلی که در آن ضخامت بصورت یکنواخت است اکسترود آلومينيوم به آسانی انجام می‌شود. در حالی که شکل‌های نامتعادل و نامتقارن به سختی اکسترود می‌شوند. همچنین همه آلیاژهای آلومینیوم می‌توانند اکسترود شوند.


مطالب مرتبط