نیازمندیهای صنعت ساختمان

پایه دوربین نظارتی


پایه دوربین نظارتی

این دسته از محصولات به منظور نصب علائم، نشانه ها، تابلوهای راهنما و دوربین در معابر مورد استفاده قرار می گیرد. با توجه به تنوع زیاد مشخصات عملکردی، ابعادی و وزنی تجهیزات قابل نصب بر روی این پایه ها در هنگام انتخاب محصول می بایست پس از تعیین تمامی متغیرهای مطرح در این انتخاب با مشاوره کارشناسان شرکت نورسازان پارسه آرا نسبت به سفارش محصول اقدام نمود.
ویژگی ها
دامنه کاربرد: کلیه معابر
ارتفاع: ۳ تا ۳۰ متر
شکل مقطع: چند وجهی، دایره ای
اتصال قطعات: جوشکاری، تداخلی، پیچ و مهره
پوشش: رنگ، گالوانیزه گرم، گالوانیزه گرم و رنگ
مشخصات الکتریکی: دارای پیچ ارت، دارای دریچه دسترسی، قابلیت تعبیه صفحه نگهدارنده جعبه برق

تجهیزات کنترل ترافیک


مطالب مرتبط