نیازمندیهای صنعت ساختمان

واتر استاپ هیدروفیلی آببندی


واتر استاپ هیدروفیلی آببندی

واتر استاپ هیدروفیلی

پارسیان مهارسنگ نماینده فروش واتراستاپ هیدروفیلی TPH آلمان

واتراستاپ هیدروفیلی نسل جدیدی از واتر استاپ‌ها می باشد که برای آب بندی درزهای اجرائی مناسب می‌باشد. این محصول در تماس با آب افزایش حجم می یابد. این افزایش حجم پس از ۳۰ روز به حدود ۴۰۰ درصد می رسد. افزایش حجم در واتر استاپ های هیدروفیلی چند ساعت بعد از نفوذ آب آغاز می شود. نکته قابل توجه در مورد واتراستاپ های هیدروفیلی این است که فقط باید در درزهای اجرائی مورد استفاده قرار گیرد و استفاده از آن در درزهای انبساطی ممنوع است.

مـواردکاربـرد واتراستاپ هیدروفیلی:


مطالب مرتبط