نیازمندیهای صنعت ساختمان

انواع ژل میکروسیلیس


انواع ژل میکروسیلیس

انواع ژل میکروسیلیس

ژل میکروسیلیس انواع ژل میکروسیلیس کیمیکس گونه ای از افزودنیهای ارتقاء دهنده کیفیت , مقاومت , پایایی و دوام بتن هستند. مصرف انواع ژل میکروسیلیس کیمیکس , منجربه افزایش قابل توجه مقاومت های فشاری , کششی و خمشی در بتن شده و افزایش کارایی , روانی و کاهش نسبت آب به سیمان در بتن راموجب میشود, وبا ایجاد بتنی متراکم و همگن , بتن را نفوذ ناپذیر و آببند میکند همچنین کاهش ترک های مویی و افزایش مقاومت سایشی را نیز به دنبال دارد.


مطالب مرتبط