نیازمندیهای صنعت ساختمان

نانو عایق رطوبتی هزاره سوم دفتر مرکزی ساری


نانو عایق رطوبتی هزاره سوم دفتر مرکزی ساری

ََنانو عایق های رطوبتی

ما میدانیم  اب که تمام مشکلات زیست محیطی و بهاشت محیط و بهداشت فردی ما را در بر داردو برای بقای جنگلها و حیات وحش مثمر ثمر بوده و بهره وری بسزایی در زندگی مان نقش دارد و هد ر دادن و الوده کردن اب اسیب های فراوانی را به خودمان وارد میکنیم .

ولی ب جهت  پیشرفت چمشم گیری از ان  در صنعت تکنو لوژی و صنعت را هروزه  مشاهده میکنیم و دانشمندان  زیادی  برای  مطالعه وپیشرفت و استفاده از اب جهت بکارگیری از ساختار وذرات ملکولی که دران نهفته  برای استفاده د ر صنعت تکنولوژی که همانا عایق های رطوبتی میباشد با تلاش بی وقفه که در راس ان کشور هایی چون امریکا والمان میباشند  و پیشتازند برند های مختلفی در بکار گیر نانو و روشهای اسان و سریع  جهت استفاده اببندی انواع سطوح  های مختلف را در عرصه تولید رسانده اند و ما هم از این قاعده  مثتثنی نیستم و هرروزه گامهای متعددی در زمینه فوق  برداشتیم و موفقیت های زیادی داشته و امید است صادر کننده این محصول با روند تکمیلی نانو باشیم .

شرکت نانو عایق های رطوبتی که در زمینه اببندی و اجرا برای نماهای سنگ  سرامیک . پشت بام  تراس . حمام سرویس های بهداشتی و حتی دیوار های کاهگلی  فلزات  با مهندسین با تجربه وباضمانت ۱۵ ساله وبا عمر مفید ۳۰ساله عمر مفید میباشد  با       جرای سریع و اسان  که جای گزین عایق های سنتی میباشد  در پرژوهای متعدد مشغولند .

مزایای نانو میکس

مناسب جهت سطوح بتنی

گچی کاهلی .چوبی . اردواز .ایرانیت .و ورق های سیمانی .سنگهای رسوبی

اببندی کامل سطوح.

یکپارچه بودن و بون درز

امکان طراحی و خط کشی و شابلون زنی و طراحی رو نمای ساختمان

مقاوم در برابر مواد شیمیایی –اسیدی –بازی –نفت و مشقات

قابلیت ضخامت بالاو سبک در پشت بام و سطوح

مدیریت شرکت : جناب فولادی

تماس :۰۹۲۱۶۴۶۱۶۳۱

۰۹۳۹۴۰۹۵۳۰۱

GMAIL—-NANOAYEQ@GMAIL .COM

ََنانو عایق های رطوبتی

ما میدانیم  اب که تمام مشکلات زیست محیطی و بهاشت محیط و بهداشت فردی ما را در بر داردو برای بقای جنگلها و حیات وحش مثمر ثمر بوده و بهره وری بسزایی در زندگی مان نقش دارد و هد ر دادن و الوده کردن اب اسیب های فراوانی را به خودمان وارد میکنیم .

ولی ب جهت  پیشرفت چمشم گیری از ان  در صنعت تکنو لوژی و صنعت را هروزه  مشاهده میکنیم و دانشمندان  زیادی  برای  مطالعه وپیشرفت و استفاده از اب جهت بکارگیری از ساختار وذرات ملکولی که دران نهفته  برای استفاده د ر صنعت تکنولوژی که همانا عایق های رطوبتی میباشد با تلاش بی وقفه که در راس ان کشور هایی چون امریکا والمان میباشند  و پیشتازند برند های مختلفی در بکار گیر نانو و روشهای اسان و سریع  جهت استفاده اببندی انواع سطوح  های مختلف را در عرصه تولید رسانده اند و ما هم از این قاعده  مثتثنی نیستم و هرروزه گامهای متعددی در زمینه فوق  برداشتیم و موفقیت های زیادی داشته و امید است صادر کننده این محصول با روند تکمیلی نانو باشیم .

شرکت نانو عایق های رطوبتی که در زمینه اببندی و اجرا برای نماهای سنگ  سرامیک . پشت بام  تراس . حمام سرویس های بهداشتی و حتی دیوار های کاهگلی  فلزات  با مهندسین با تجربه وباضمانت ۱۵ ساله وبا عمر مفید ۳۰ساله عمر مفید میباشد  با       جرای سریع و اسان  که جای گزین عایق های سنتی میباشد  در پرژوهای متعدد مشغولند .

مزایای نانو میکس

مناسب جهت سطوح بتنی

گچی کاهلی .چوبی . اردواز .ایرانیت .و ورق های سیمانی .سنگهای رسوبی

اببندی کامل سطوح.

یکپارچه بودن و بون درز

امکان طراحی و خط کشی و شابلون زنی و طراحی رو نمای ساختمان

مقاوم در برابر مواد شیمیایی –اسیدی –بازی –نفت و مشقات

قابلیت ضخامت بالاو سبک در پشت بام و سطوح

مدیریت شرکت : جناب فولادی

تماس :۰۹۲۱۶۴۶۱۶۳۱

۰۹۳۹۴۰۹۵۳۰۱

GMAIL—-NANOAYEQ@GMAIL .COM


مطالب مرتبط