نیازمندیهای صنعت ساختمان

نانو عایق رطوبتی در ساری


نانو عایق رطوبتی در ساری

نانو عایق رطوبتی در ساری

تازگی  انسان متمدن به این نتیجه رسیده شاید بتوان با استفاده  از تکنولوژی پیشرفته به کمک و یاری منابع  طبیعی و محیط زیست  شتابدکه از جمله انها فناوری ناو وکاربرد ان درفناوری نانو فیلتراسیونامکان جداسازی ذرات  را ازاب حفظ محیط زیست  اشاره کرد.

نانو یکی از کار بردهای مهم تکنولوژی و ترتیب امکانان تصفیه شده در مقیاس  انوبه فراهم میشود و مقیاس نانو را فراهم میکند باوصف اینکه  پنجاه درصد اب های زیر زمینی و لازم برای سلامتی انسان در اب باقی میماند مواد سمیو مضرات  ان حذف میشود .

نانو فیلترها در مدت طولانی شیوع  بیماریهای قلبی و عروقی وسرطان بترتیب در چین نشان داده شده که با مصرف اب حاصل از ان به میزان  ۴۰ درصد کاسه شده  است و در حال حاضر ضمن معرفی تکنولوژی نانو به اهمیت و کاربرد در صنعت اب و فاضلاب و خالص سازی موارد یادشده اب پرداخته  تا این تکنولوژی در کشور مورد استفاده قرار گیرد .

در حال حاضر کشورهایی مانند المان ژاپن و امریکا بزرگترین پژوهشگران اقتصادی نو ظهوردر کشورهای توسعه یافته در زمینه تحقیق و توسعه فناوری نانو فعال هستند .


مطالب مرتبط