نیازمندیهای صنعت ساختمان

منهول بتنی


منهول بتنی

منهول پیش ساخته بتنی
– دربهای قابل ارائه: فلزی (کربن استیل)، بتنی با دریچه چدنی، تمام بتنی
– با امکان تعبیه بازشوها در قطر و تعداد مختلف جهت عبور کابل یا لوله
منهول بتنی


مطالب مرتبط