نیازمندیهای صنعت ساختمان

مطالعات ژئوتکنیک و آزمایشات مکانیک خاک و بتن


مطالعات ژئوتکنیک و آزمایشات مکانیک خاک و بتن

مطالعات ژئوتکنیک و آزمایشات مکانیک خاک و بتن

اخذ تاییدیه از سوی شهرداری و سازمان نظام مهندسی استان تهران

ضمنا این مهندسین مشاور دارای پروانه از سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور می باشد

با مجرب ترین کارشناسان و پیشرفته ترین دستگاه های روز دنیا با بیش از ۳۰ سال تجربه کاری در سراسر کشور


مطالب مرتبط