نیازمندیهای صنعت ساختمان

مزیت های استفاده از پرلیت در اندودهای پرلیتی


مزیت های استفاده از پرلیت در اندودهای پرلیتی

فروش پرلیت (perlite )

پرلیت (perlite)

بیش از ۷۰ درصد پرلیت تولید شده، با گچ آمیخته می شود که به علت داشتن ویژگی های بسیار به صورت دیوارهای پیش ساخته سبک توسط شرکت های پرشمار ساخته می شودکه برخی از این ویژگی ها چنین است.

الف- ظرفیت ایزولایسیون (k) این آمیزه برابر ۴/۰ تا ۸/۰ استکه در مقایسه با مخلوط گچ و ماسه این ضریب ۳ تا ۵/۳ می باشد.

ب-ویژگی جذب صوتی بالایی دارد.

پ-دربرابر تنش ها پایدارمی باشد.

ت-در برابرآتش بخوبی پایداری ونارسانای حرارتی است.

ث-وزن کم بلوک های ساخته شده باعث صرفه جویی در کاربرد آهن در ساختمان است.

این ویژگی ها باعث می شود که در مخلوط پرلیت با گچ یا بصورت قطعات پیش ساخته در دیوارهای حائل و یا اندودهای آن با گچ ،در پیرک قشرنازک در سطح و یا میان دیواره، کاربرد داشته باشد.

شرکت زمین کاو تامین کننده پرلیت مورد نیاز جهت تولید بتن سبک پرلیتی می باشد.

نحوه خرید و ارتباط با شرکت:

شرکت زمین کاو

info@zaminkav.com

تلفن: ۳-۸۸۳۸۵۵۴۱-۰۲۱

موبایل شرکت: ۰۹۳۶۵۰۷۷۷۸۱

کلمات کلیدی: پرلیت، اندود پرلیتی، دیوارهای پیش ساخته، جذب صوت، نارسانای حرارتی، وزن کم، Perlite


مطالب مرتبط