نیازمندیهای صنعت ساختمان

مزیت استفاده از مصالح سبک پرلیتی Perlite


مزیت استفاده از مصالح سبک پرلیتی Perlite

فروش پرلیت (Perlite  )

پرلیت (Perlite  )

وزن کم : باعث کاهش وزن ساختمان شده و هزینه های ساخت و ساز را کاهش می دهد.

کاهش ریسک : نیروی زلزله وارد بر سازه رابطه مستقیم با وزن سازه دارد. استفاده از پرلیت موجب کاهش نیروی موثر زلزله می شود.

عایق حرارتی و صوتی: قابلیت عایق مصالح سبک پرلیتی ۲۰ برابر بتن معمولی می باشد. همچنین ۱ سانتی متر اندود پرلیتی از نظر انتقال حرارت برابر با ضخامت ۱۰-۸ دیوار آجری و ۲۰ سانتی متر دیوار سنگی است.

از دیگر مزایای این مصالح می توان به موارد زیر اشاره نمود:

صرفه جویی اقتصادی، ضد اشتعال، ابزار پذیری و میخ خوری، شاتکریت، نازک کاری، فساد ناپذیری، شیب بندی کف و بام، مقاومت

شرکت زمین کاو تامین کننده پرلیت مورد نیاز با بهترین کیفیت جهت مصارف ساختمانی می باشد.

نحوه خرید و ارتباط با شرکت:

شرکت زمین کاو

info@zaminkav.com

تلفن: ۳-۸۸۳۸۵۵۴۱-۰۲۱

موبایل شرکت: ۰۹۳۶۵۰۷۷۷۸۱

کلمات کلیدی: پرلیت، مصالح سبک پرلیتی، وزن کم، نیروی موثر زلزله، عایق صوتی، عایق حرارتی، ضد اشتعال، فساد ناپذیر ، Perlite .


مطالب مرتبط