نیازمندیهای صنعت ساختمان

محلول آبگریز و رنگ چوب ترمو وود و سازه های چوبی


محلول آبگریز و رنگ چوب ترمو وود و سازه های چوبی

محلول آبگریز و رنگ چوب ترمو وود و سازه های چوبی

محلول آبگریز نانو علاوه بر ایجاد یک لایه پوشش نفوذ ی و محافظ بر روی سطح چوب و چوب های ترمو وود در برابر آب و رطوبت ،مانع جذب گرد وغبار و سایر آلاینده های محیطی می گردد .

این پوشش بر پایه آب و بدون بو بوده و برخلاف مواد قبلی (رزین ها وکیلرها) مانع تنفس چوب نشده و از ورود رطوبت و آب بداخل چوب جلوگیری می کند.

ویژگیها:


مطالب مرتبط