نیازمندیهای صنعت ساختمان

لوله میله میلگرد ورق نیکل اینکونل مونل هستلوی نایمونیک تیتانیوم ضایعات قراضه صنعتی


لوله میله میلگرد ورق نیکل اینکونل مونل هستلوی نایمونیک تیتانیوم ضایعات قراضه صنعتی

                                     ابزار مطمئن سارا                  

فروش ضایعات و قراضه سوپر آلیاژ و آلیاژهای مختلف نیکل Nickel اینکونل مونل هستالوی اینکولوی نایمونیک تیتانیوم  صنعتی ضایعات قراضه سوفاله و خالص منجمله:

آلیاژ نیکل  Nickel Alloy 200 صنعتی ضایعات قراضه سوفاله نیکل ۲۰۱ خالص نیکل صنعتی لوله میله میلگرد ورق خالص

آلیاژ مونل Monel Alloy  مونل ۴۰۰  صنعتی لوله میله میلگرد ورق مونل Monel  ۵۰۰ مونل K500 خرید و فروش

آلیاژ اینکونل Inconel  ۶۰۰  اینکونل  ۶۰۱ ۶۱۷ صنعتی لوله میله میلگرد ورق  اینکونل ۶۲۵ اینکونل خرید و فروش

اینکونل Inconel  ۷۱۸  اینکونل صنعتی لوله میله میلگرد ورق اینکونل ۷۵۰   X750 خرید و فروش صنعتی ضایعات

آلیاژ هستالوی  Hastelloy X  هستالوی C276 C22 صنعتی لوله میله میلگرد ورق هستلوی B2 B3 هستلوی

آلیاژ اینکولوی Incoloy 800 اینکولوی صنعتی لوله میله میلگرد ورق ۸۲۵ ۹۰۱ ۹۰۹  ۹۲۵ قراضه

آلیاژ نایمونیک Nimonic 75   نایمونیک  ۸۰A صنعتی قراضه لوله میله میلگرد ورق  نایمونیک  ۹۰ خرید و فروش

نایمونیک  ۲۶۳ ۱۰۵نایمونیک  صنعتی لوله میله میلگرد ورق خرید و فروش


مطالب مرتبط