نیازمندیهای صنعت ساختمان

لوله اتشخوار ۵۱


لوله اتشخوار ۵۱

توزیع کننده لوله و ورقهای اتشخوار

الیاژی

ST35.8 DIN 17175

A106GRb

A516GR 70

۱۷MN4


مطالب مرتبط