نیازمندیهای صنعت ساختمان

قالب سقفی پلاستیکی


قالب سقفی پلاستیکی

قالب سقفی پلاستیکی جایگزین قالب یونولیتی است و دارای مزایای ذیل میباشد:


مطالب مرتبط