نیازمندیهای صنعت ساختمان

فيلتر هواي صنعتي # بيمارستاني# پتروشيمي # آزمايشگاهي


فيلتر هواي صنعتي # بيمارستاني# پتروشيمي # آزمايشگاهي

نوید فیلتر با بیش از هفده سال سابقه در تولید، فروش انواع فیلترهوای صنعتی و بیمارستانی

شامل : فیلترهای فلزی ، پلیتد، کیسه ای، لانه زنبوری، هپا، کربن اکتیو، ویسل(وی تاپ)، رولو مت و … و فیلترهای مورد استفاده در اتاق های رنگ شامل: فیلترهای سقفی و فایبر گلاس و … و فیلترهای مورد استفاده در صنعت سیمان شامل: بگ فیلترها و فیلتر کارتریج و .. و فیلترهای مورد استفاده در نیروگاه های برق شامل: فیلترهای کیسه ای، کامپکت، لانه زنبوری و …


مطالب مرتبط