نیازمندیهای صنعت ساختمان

فروش پودر بندکشی k760


فروش پودر بندکشی               k760

فروش پودر بندکشی k760

تعریف: ماده ای است بر پایه سیمان و چسب های پلیمری ضد آب که برای بندکشی سطوح مختلف ساختمان به کار می رود.

این محصول با استاندارد ASTM C 928 مطابقت دارد.

خواص، اثرات و موارد کاربرد :

میزان مصرف: مقدار ۵/۱ گرم برای پر کردن یک سانتی متر مکعب فضا


مطالب مرتبط