نیازمندیهای صنعت ساختمان

فروش پروفیل گالوانیزه LSF


فروش پروفیل گالوانیزه LSF

فروش پروفیل گالوانیزه LSF

با سلام و تقدیم احترام؛
فروش مقاطع سازه گالوانیزه LSF به صورت کانادایی طبق جدول ذیل در صورت نیاز به سفارش و آگاهی از قیمت ها با شماره ۲۲۴۴۸۴۴۸ و۲۲۴۴۹۴۴۹ تماس حاصل فرمایید.
همچنین خدمات طراحی و محاسبات سازه به روش LSF و CFS به مشتریان عزیز ارائه میگردد.

ردیف شرح واحد
۱ پروفیل گالوانیزه استاد ۱۰ (ST100*40*10 ) به ضخامت های ۰٫۹ ، ۱، ۱٫۲۵ ، ۱٫۵ ، ۲ ، ۲٫۵ کیلوگرم / متر طول
۲ پروفیل گالوانیزه رانر ۱۰ (RN100*40 ) به ضخامت های ۰٫۹ ، ۱، ۱٫۲۵ ، ۱٫۵ ، ۲ ، ۲٫۵ کیلوگرم / متر طول
۳ پروفیل گالوانیزه استاد ۱۵ (ST150*40*10 ) به ضخامت های ۱، ۱٫۲۵ ، ۱٫۵ ، ۲ ، ۲٫۵ کیلوگرم / متر طول
۴ پروفیل گالوانیزه رانر ۱۵ (RN155*40 ) به ضخامت های ۱، ۱٫۲۵ ، ۱٫۵ ، ۲ ، ۲٫۵ کیلوگرم / متر طول
۵ پروفیل گالوانیزه استاد ۲۰ (ST200*40*10 ) به ضخامت های ۱، ۱٫۲۵ ، ۱٫۵ ، ۲ ، ۲٫۵ کیلوگرم / متر طول
۶ پروفیل گالوانیزه رانر ۲۰ (RN205*40 ) به ضخامت های ۱، ۱٫۲۵ ، ۱٫۵ ، ۲ ، ۲٫۵ کیلوگرم / متر طول
۷ پروفیل گالوانیزه استاد ۲۰ (ST200*65*10 ) به ضخامت های ۱، ۱٫۲۵ ، ۱٫۵ ، ۲ ، ۲٫۵ کیلوگرم / متر طول


مطالب مرتبط