نیازمندیهای صنعت ساختمان

فروش فوق روان کننده دیرگیر K711


فروش  فوق روان کننده دیرگیر  K711

فروش فوق روان کننده دیرگیر K711

 

میزان مصرف: از طریق آزمایشهای کارگاهی حداکثر تا ۵/۱% وزن سیمان مصرف می شود.

 


مطالب مرتبط