نیازمندیهای صنعت ساختمان

فروش ضد یخ معمولی بتن(ویژه بتن های مسلح) K750B


فروش ضد یخ معمولی بتن(ویژه بتن های مسلح)        K750B

فروش ضد یخ معمولی بتن(ویژه بتن های مسلح) K750B

تعریف: ضد یخ بتن جهت تسریع روند گیرش بتن و تشدید حرارت زایی واکنش هیدراتاسیون سیمان بوده و برای بتن ریزی در هوای سرد توصیه می شود.

این محصول با استانداردهای ACI 306R, BS 5075 مطابقت دارد.

خواص، اثرات و موارد کاربرد :

میزان مصرف: بر حسب عیار بتن و حداقل دمای محیط در ۲۴ ساعت بتن ریزی ۲% الی ۶% وزن سیمان


مطالب مرتبط