نیازمندیهای صنعت ساختمان

فروش ترمیم کننده ویژه بتن (پایه سیمانی)


فروش ترمیم کننده ویژه بتن (پایه سیمانی)

فروش ترمیم کننده ویژه بتن (پایه سیمانی)

تعریف : ترمیم کننده بتن، نوعی ملات آماده بر پایه سیمان است که برای ترمیم و رفع آسیب دیدگی های سطحی بتن و ملات به کار می رود.

این محصول با استانداردهای ASTM C 1583, ASTM C 928 مطابقت دارد.

خواص، اثرات و موارد کاربرد :

میزان مصرف: حدود ۵/۱ الی ۲ کیلوگرم برای پوشش یک متر مربع به ضخامت ۱ میلی متر کافی است.


مطالب مرتبط