نیازمندیهای صنعت ساختمان

فروش بهترین پرده های روز بصورت حضوری و غیر حضوری


فروش بهترین پرده های روز بصورت حضوری و غیر حضوری

فروش بهترین پرده های روز بصورت حضوری و غیر حضوری

***فروش انواع پرده بصورت حضوری و بصورت غیر حضوری***
***فروش انواع پرده حریر و تور و مخمل و کتان (ساده و طرحدار)
**فروش انواع پرده و کرکره و زبرا و شید(بیش از ۴۰۰ طرح و رنگ)
*نصب و طراحی انواع پرده در کمترین زمان
**شستشوی انواع پرده با استفاده از بهترین مواد شوینده
*فروش انواع لوازم پرده (ریل.گیره.نوار پرده. شرابه و …)


مطالب مرتبط