نیازمندیهای صنعت ساختمان

فروش انواع پایه پرچم درتیپ گوناگون


فروش انواع پایه پرچم درتیپ گوناگون

فروش انواع پایه پرچم درتیپ گوناگون

پایه پرچم
پایه پرچم اهتزاز یا میله پرچم شکیل ترین سازه در تبلیغات محیطی و مبلمان
شهری قابل استفاده تمامی ارگانها و شرکتها میباشد
تولیدپایه پرچم درچند تیپ گوناگون
پایه پرچم باکابل دستی و وینچ دستی یاوینچ خودکار
پایه پرچم باوینچ مرکزی داخلی بدون کابل خارجی)تیپ سفارشی(
پایه پرچم اهتزاز در سایزهای اختصاصی
شماره موبایل : ۰۹۱۲۴۲۴۹۳۲۹

شماره دفتر : ۰۲۱۴۴۱۸۴۶۹۶


مطالب مرتبط