نیازمندیهای صنعت ساختمان

فروش انواع تجهیزات FTTH


فروش انواع  تجهیزات  FTTH

” شرکت تجهیز شبکه ایران  ”

فروش انواع  تجهیزات  FTTH   شامل :

انواع اسپیلیتر ها :

اسپیلیتر ABC  / شامل << APC  و  UPC  >>

اسپیلیتر میکرو / شامل << میکرو  APC  و  میکرو  UPC  >>

 

 


مطالب مرتبط