نیازمندیهای صنعت ساختمان

طراح ومجری سازه های سنگین و خانه های پیش ساخته


طراح ومجری سازه های سنگین و خانه های پیش ساخته

طراح ومجری سازه های سنگین و خانه های پیش ساخته

*با بهره گیری از فن آوری های نوین ساختمانی ودرراستای توسعه پایدار وساختمانهای سبز ، تلاش نمودیم تا با حفظ کیفیت ، دقت وسرعت وبااتخاذ اقتصادی ترین مسیر ، برای ساخت بناهای مورد نظر کارفرمایان محترم بیابیم . لذا موارد بشرح ذیل را تاکنون در کارنامه کاری خود بدست آورده ایم :

*محاسبات ، طراحی و اجرای ساختمانهای بتنی وفولادی سنگین و سبک با مقاطع سرد نورد( C.F.S.) و مرکب (بتن-فولاد) .
*استفاده از مصالح سنتی ومدرن در ساخت ویلاهای متداول و پیش ساخته سبک .
*محاسبات وطراحی برای اضافه بنای ساختمانهای موجود مبتنی برآئین نامه های فولادی وبتن ایران وآئین نامه سازه های سبک .
*مشاوره درامر اقتصاد مهندسی ومدیریت ساخت توسط کارشناس مدیریت ساخت ، (قبل از اقدام به طراحی وساخت ).

*ساخت مجموعه های تجهیز کارگاه با توجه به نقشه های مورد تائید کارفرمایان محترم .از سازه های سبک وقابل بازیافت مجدد.

*دقت وسرعت درساخت قطعات ونصب واجراء .
تماس باما: ۰۹۱۲۱۷۲۳۵۲۷ – ۷۷۴۹۴۶۴۷(۰۲۱)


مطالب مرتبط