نیازمندیهای صنعت ساختمان

طراحی و اجرای اسکلت های ساختمانی


طراحی و اجرای اسکلت های ساختمانی

طراحی، ساخت و نصب اسکلت فلزی ساختمان های مسکونی، اداری و یا تجاری مطابق آیین نامه های معتبر داخلی و خارجی و دستور العملهای معتبر با حداقل قیمت و در کوتاهترین زمان ممکن.

اجرای اسکلت


مطالب مرتبط