نیازمندیهای صنعت ساختمان

طراحی سقف شیبداربرای بام منازل(ویلا)


طراحی سقف شیبداربرای بام منازل(ویلا)

طراحی سقف شیبداربرای بام منازل(ویلا)

طراحی سقف شیبداربرای بام منازل(ویلا)

قوطی کشی(پروفیل)وساخت خرپشتی(خرپا)

پوشش سقف(شیروونی)باانواع متریال:دکرا.،آردواز،طرح سفال،روف تایل،پرچین

اجرای نمالمبه دور سقف شیبدار

خدمات پوشش سقف شیبدارویلا درسراسرکشور

نوبخت:۰۹۳۰۱۹۵۹۵۹۶–۰۲۱۵۵۳۱۴۳۳۲

کانال تلکرام:@paydarpooshesh


مطالب مرتبط