نیازمندیهای صنعت ساختمان

ضد یخ ویژه بتن(ویژه بتن های مسلح) K750A


ضد یخ ویژه بتن(ویژه بتن های مسلح)       K750A

ضد یخ ویژه بتن(ویژه بتن های مسلح) K750A

تعریف: ضد یخ بتن جهت تسریع روند گیرش بتن و تشدید حرارت زایی واکنش هیدراتاسیون سیمان بوده و برای بتن ریزی در هوای سرد توصیه می شود.

این محصول با استانداردهای ACI 306R BS 5075, مطابقت دارد.

خواص، اثرات و موارد کاربرد :

میزان مصرف: بر حسب عیار بتن و حداقل دمای محیط در ۲۴ ساعت بتن ریزی ۲% الی ۶% وزن سیمان


مطالب مرتبط