نیازمندیهای صنعت ساختمان

شیلنگ تزریق آببندی (شرکت پارسیان مهار سنگ)


شیلنگ تزریق آببندی (شرکت پارسیان مهار سنگ)

پارسیان مهارسنگ نماینده محصولات واتراستاپ هیدروفیلی و شیلنگ تزریق Tph آلمان.
تامین کننده و مجری شیلنگ تزریق جهت آببند نمودن درزهای اجرایی بتن در تونل و گودهای ساختمانی.

مزایای شیلنگ تزریق آببندی:

موارد کاربرد شیلنگ تزریق آببندی:


مطالب مرتبط