نیازمندیهای صنعت ساختمان

شیرتوپی پلیمری


شیرتوپی پلیمری

-جهت انشعابات دندهای

با دسته فلزی و مهره فلزی

ضد قفل

امکان باز و بسته کردن کل شیر و ترمیم یا تعویض قطعات

قیمت بسیار مناسب 

تحمل فشار تا ۱۰ بار


مطالب مرتبط