نیازمندیهای صنعت ساختمان

شش تفاوت اصلی تیرچه پیش تنیده ایران و کارگاه های متفرقه


شش تفاوت اصلی تیرچه پیش تنیده ایران و کارگاه های متفرقه

شش تفاوت اصلی تیرچه پیش تنیده ایران و کارگاه های متفرقه

۱. عمل اوری با بخار به صورت لحاف بخار

۲. استفاده از وایر کاملا آج دار

۳. وزن هر متر طول بزرگتر مساوی ۲۸ کیلوگرم

۴. قلاب دار بودن به صورت زیگ زاگ

۵ . استفاده از پودر سنگ در طرح اختلاط

۶ . ارائه دفترچه محاسباتی مختص به خود شرکت (نه کپی ) و قابلیت دفاع از آن در مجامع مهندسی


مطالب مرتبط