نیازمندیهای صنعت ساختمان

شرکت ذيتکو


شرکت ذيتکو

شرکت ذيتکو

هواسازهاي شرکت ذيتکو با توجه به استفاده از فن کويل در کمترين زمان محيط را گرم يا خنک کرده وچون سيستم سرمايش آن تبخيريست مشابه کولرهاي آبي عمل کرده و به جاي پوشال از پد سلولوز استفاده شده که علاوه بر تامين رطوبت محيط مشکل خشکي هواي خروجي کولرهاي گازي را برطرف کرده و مصرف برق آن از کولر گازي کمتر است و براي گرمادهي از آب گرم پکيج استفاده شده ولي چون با فن کويل عمل ميکند مشکل لوله کشي واشغال فضاي رادياتور را ندارد وبا سيستم هوشمندي که در آن ايجاد شده ميتوانيد در مواقعي که در محل حضور نداريد سيستم رادر حالت آماده به کار قرار داده و سيستم ساعتي قبل از ورود شما محيط گرم يا خنکي را براي شما ايجاد کند و در مصرف انرژي صرفه جويي شده که در بلند مدت به نفع مصرف کننده عمل ميکند و در ضمن در سيستم سر مايشي آن با درين اتوماتي که در آن تعبيه شده دستگاه رسوب گيري شده وبا تعويض آب مشکل بوي نا مطبوي کولرهاي آبي را برطرف کرده و موجب دوام بيشتر دستگاه ميشود و با توجه به اينکه انتقال قدرت در آن به صورت مستقيم است لذا مشکل صداي کولرهاي آبي نيز برطرف ميشود در اين دستگاه ها از بهترين قطعات استفاده شده است هدف شرکت ما ايجاد محيطي مطلوب براي شما مصرف کننده عزيز است

هواساز


مطالب مرتبط