نیازمندیهای صنعت ساختمان

ساخت و نصب انواع کانال


ساخت و نصب انواع کانال

ساخت و نصب انواع کانال

ساخت و نصب انواع کانالهای گرد و چهارگوش،اجرای کانالهای دیگ موتورخانه،شوتینگ زباله،قرنیز، هود اشپزخانه وساخت و نصب دریچه های تنظیم هوا المینیوم و اهنی

 

ساخت و نصب انواع کانالهای گرد و چهارگوش ،دریچه های تنظیم هوا المینیوم و اهنی،اجرای کانالهای دیگ موتورخانه،شوتینگ زباله،قرنیز،هود اشپزخانه


مطالب مرتبط