نیازمندیهای صنعت ساختمان

ساخت مخزن زباله شهری ۱۱۰۰ لیتری گالوانیزه


ساخت مخزن زباله شهری ۱۱۰۰ لیتری گالوانیزه

ورق ۲ میل گالوانیزه و یا ورق ۲ میل پوشش رنگ ایتاتیک کوره ای

پارکینگ مکانیزه


مطالب مرتبط